Reumatologi > Vaskulit

Vaskulit

Översikt

Definition

Etiologi

Patofysiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Generellt

Behandlingen syftar till att stoppa de ischemiska skador som vaskulitsjukdomen riskerar orsaka kroppens organ. Det är den aktiva sjukdomsaktiviteten som behandlas, snarare än de eventuella organskadorna. Organskador är permanenta skador på organ orsakade av den underliggande sjukdomen, som alltså inte kan förväntas reverseras av den givna immunosuppresiva behandlingen. Vanliga permanenta skador är perifera nervskador (t ex droppfot) och ärrbildning i huden.

Läkemedel

  • Immunosupprimerande behandling - delas upp i induktionsbehandling (mot den akuta inflammationen) och underhållsbehandling (nar det akuta läget är förbi, för att förhindra nya skov). Ofta behandlas en systemisk vaskulit med glukokortikoider i kombination med DMARD (disease-modifying antirheumatic drug). Kontraindicerat om infektionsorsakad vaskulit. Vid induktion vanligen kortison + Sendoxan (cyklofosfamid) och/eller Rituximab.
Immunosupprimerande behandling är direkt kontaraindicerat vid infektion

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Vaskulit/Vaskulit Filename: Behandling.html ChapterId: 3018 SectionId: ChapterGroupId: 3342