Reumatologi > Wegeners granulomatos och Behcets sjukdom

Behçets sjukdom

Översikt

Definitioner

  • En vaskulitsjukdom, som drabbar kärl av olika storlek, med återkommande smärtsamma sår i munnen och på könsorganen. Det är även vanligt med inflammation i ögonen (uveit) samt inflammation i tarmen.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Wegeners_granulomatos_och_Behcets_sjukdom/Behcets_sjukdom Filename: Definitioner.html ChapterId: 1514 SectionId: ChapterGroupId: 254