Reumatologi > Wegeners granulomatos och Behcets sjukdom

Behçets sjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Klinisk diagnos
  • Recidiverande munsår och minst två av:
    • Ögonpåverkan (Uveit mm)
    • Genitala sår
    • Hudlesioner
    • Patergitest - Påvisar överkänslighet i huden. Nål sticks ner i huden och om det inom 48 timmar bildas en papel vid nålsticket så är testet positivt.

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Wegeners_granulomatos_och_Behcets_sjukdom/Behcets_sjukdom Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1514 SectionId: ChapterGroupId: 254