Reumatologi > Wegeners granulomatos och Behcets sjukdom

Behçets sjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

 • Genitala sår
 • Munsår
 • Hudlesioner (t.ex. erythema nodosum)
 • Tarminflammation
 • Ögonsymptom
  • Irit
  • Vitrit (inflammation i glaskroppen)
  • Retinala infiltrat
  • Periflebit (inflammation i veners yttersta lager)
  • Makulaödem

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Wegeners_granulomatos_och_Behcets_sjukdom/Behcets_sjukdom Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1514 SectionId: ChapterGroupId: 254