Reumatologi > Wegeners granulomatos och Behcets sjukdom

Granulomatös polyangiit (Wegeners granulomatos)

Översikt

Granulomatös polyangiit är en vaskulitsjukdom som drabbar små och medelstora kärl. Sjukdomen leder till påverkan på framförallt övre och nedre luftvägar samt njurar. En stor andel av patienterna debuterar med luftvägssymptom såsom blodig snuva och upprepade sinuiter eller otiter. Sjukdomen progredierar mycket fort och behöver handläggas akut, om t.ex njurarna drabbas kan patienten hamna i dialys inom veckor-månader. Obehandlat har Granulomatös polyangiit en mortalitet på 90% på 2 år. Tack vare nya behandlingsmetoder ser man istället remission hos en stor majoritet av patienterna.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Wegeners_granulomatos_och_Behcets_sjukdom/Granulomatos_polyangiit__Wegeners_granulomatos_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 925 SectionId: ChapterGroupId: 254