Audiologi > Hörselutredning

Hörselundersökningar

Stämgaffel

Tonaudiometri

Talaudiometri

  • Utförande: Patienten lyssnar på tvåstaviga ord och man letar efter den ljudnivå då hen uppfattar 50 % av orden. Exempel:
    • Maximal taluppfattning (FB): 100/40 100 % ord rätt vid 40 dB
    • Maximal taluppfattning i brus (FB S/N +4 dB): 82/45 82 % ord rätt vid 45 dB med 41 dB störande brus i samma öra
  • Indikationer: Misstänkt hörselnedsättning, kvantifiering av hörselnedsättning m.m.
  • Komplikationer: Kräver audionom, tyst rum, en del utrustning och medverkande patient. Tar några minuter.

Sensorineural hörselnedsättning med sämre talaudiometri än förväntat talar för retrokokleär skada.

FB = Fonemiskt balanserade listor

Stapediusreflexmätning

Tympanometri

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Audiologi/Horselutredning/Horselundersokningar Filename: Talaudiometri.html ChapterId: 1434 SectionId: ChapterGroupId: 36880