Audiologi > Hörselutredning

Hörselundersökningar

Stämgaffel

Tonaudiometri

Talaudiometri

Stapediusreflexmätning

Tympanometri

Generellt

 • Tympanometri används för att bedöma trumhinnans rörlighet. Metoden är snabb och säker och kan i regel genomföras på några sekunder. Dock kräver undersökningen att barnet som undersöks är någorlunda stilla.
 • Rörligheten är som störst när lufttrycket i mellanörat är densamma som i omgivningen. Finns det luft, vätska eller pus i mellanörat så förändras trycket i mellanörat vilket gör att trumhinnan spänns åt.
 • Vid tympanometri skickas en sinussignal in i örat och med en mikrofon mäts hur mkt ljud som reflekteras. Är trumhinnan spänd så reflekteras en större del av ljudet.
Tympanometri är en snabb och enkel metod för att indirekt påvisa luft, vätska eller var i mellanörat.

Utförande

 • Rengör örongången om det är mycket vax
 • Hörselgången tätas med kuff som är ansluten till en prob (se bild nedan)
 • En sinuston skickas in i örat och med mikrofon mäts hur mycket som reflekteras tillbaka. Trycket i hörselgången varieras från 400 till -500 daPa och ljudrefletionen plottas upp i ett tympanogram.
 • I undersökningen mäts även hörselgångsvolymen (ECV = Ear Canal Volume). ECV är normalt ca 1 cm3. Vid trumhinneperforation ökar ECV markant. Förhöjt ECV talar för . trumhinneperforation.

Tolkning

 • Vid tympanometri plottas resultaten som tympanogram som kan klassificeras baserat på utseende
  • A-tympanogram - Normal trumhinna med luft i mellanörat
  • B-Tympanogram - Vid perforation, var eller vätska i mellanörat så förändras inte rörligheten med trycket. Resultatet blir då ett rakt streck i tympanogrammet. ECV används för att särskilja perforation från var eller vätska.
  • C-Tympanogram - Vänsterförskjuten kurva vilket ses vid undertryck i örat. Lindrig vänsterförskjutning klassificeras som C1 (normalt hos barn) och kraftigare vänsterförskjutning som C2.
Tympanogram med rakt streck talar för perforation eller var/vätska i mellanörat. Högt ECV talar för perforation.

Typ A

Typ-B

Typ-C

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Audiologi/Horselutredning/Horselundersokningar Filename: Tympanometri.html ChapterId: 1434 SectionId: ChapterGroupId: 36880