Audiologi > Sensorineural hörselnedsättning

Bullerskada

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Anamnes
    • Typiska symptom i kombination med hög ljudljudexponering
    • Fråga om yrke och andra riskfaktorer
  • [Hörselundersökning - Audiogram visar nedsatt diskant men basen kan vara intakt]

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Audiologi/Sensorineural_horselnedsattning/Bullerskada Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1555 SectionId: ChapterGroupId: 36885