Audiologi > Sensorineural hörselnedsättning

Bullerskada

Epidemiologi

  • Vanligt - Näst vanligaste orsaken till sensorineural hörselnedsättning (presbyacusis vanligast)

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Audiologi/Sensorineural_horselnedsattning/Bullerskada Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1555 SectionId: ChapterGroupId: 36885