Audiologi > Sensorineural hörselnedsättning

Bullerskada

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Långvarig exponering med hög ljudstyrka

 • Nedsatt sensorineural hörselnedsättning på framförallt höga frekvenser (diskant) - Förmågan att höra tal påverkas framförallt vid närvaro av bakgrundsljud
 • Tinnitus (vanligt)
 • Ljudkänslighet
Leder sekundärt till koncentrationssvårigheter och ökad stressnivå

Kortvarig exponering för kraftig ljudstyrka

 • [Temporary threshold shift (TTS)- Vid kortvarig exponering för kraftigt ljud kan det utvecklas en kortvarig bullerskada som kännetecknas av:
  • Tinnitus
  • Lockkänsla
  • Temporär hörselnedsättning ]
 • Permanenent threshold shift (PTS)- Upprepade TTS med permanent skada

Diagnostik

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Audiologi/Sensorineural_horselnedsattning/Bullerskada Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1555 SectionId: ChapterGroupId: 36885