Audiologi > Sensorineural hörselnedsättning

Presbyacusis (åldershörsel)

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Audiogram som ser ut som en kälkbacke, nedsatt både benledning och luftledning som är mest uttalad på höga frekvenser

Behandling

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Audiologi/Sensorineural_horselnedsattning/Presbyacusis__aldershorsel_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1426 SectionId: ChapterGroupId: 36885