Esofagus > Dysfagi

Akalasi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • [Hellers myotomi - Man skär av nedersta delen av matstrupsmuskulaturen → den förlorar sin funktion. Ingreppet kombineras med fundoplikation.
  • Ballongdilatation med endoskop - Måste ofta ske upprepade gånger]
  • Nya metoder som beforskas är
    • POEM (PerOral Endoskopisk Myotomi)
    • Thoracic myotomy
    • Botoxinjektion i LES

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Esofagus/Dysfagi/Akalasi Filename: Behandling.html ChapterId: 959 SectionId: ChapterGroupId: 37532