Esofagus > Dysfagi

Akalasi

Översikt

Definitioner

  • [Kallas även achalasia cardiae
  • Esofagus och nedre esofagussfinktern kan inte relaxeras vilket leder till passagehinder och med tiden dilaterad och i vissa fall atonisk esofagus]

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Esofagus/Dysfagi/Akalasi Filename: Definitioner.html ChapterId: 959 SectionId: ChapterGroupId: 37532