Esofagus > Dysfagi

Akalasi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • [I huvudsak okänd genes
  • Inflammatoriska och/eller neurodegenerativa skador på inhibitoriska nervceller i plexus myentericus. Plexat styr relaxeringen av nedre esofagussfinktern. Vid oförmåga att relaxera sfinktern får sväljningsperistaltiken arbeta mot ett högre tryck, detta leder i sin tur till dilatation av esofagus och nedsatt peristaltik.]

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Esofagus/Dysfagi/Akalasi Filename: Etiologi.html ChapterId: 959 SectionId: ChapterGroupId: 37532