Esofagus > Dysfagi

Akalasi

Översikt

Akalasi (achalasia cardiae) kan förekomma i alla åldrar[. Initialt är besvären måttliga: Ändrade kostvanor, långsam passage av födan, obehag och ibland smärta i bröstet. Längre fram tillkommer avmagring, regurgitation av odigererade matrester och aspirationspneumonier.] Röntgen kan initialt vara negativ, i senare skeden ses en kraftigt dilaterad esofagus ovanför en strutformad förträngning i kardiahöjd. Esofagusmanometri visar avsaknad av peristaltik och oförmåga att relaxera nedre sfinktern. Behandlingen innebär en dilatation av det stenoserade partiet.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Esofagus/Dysfagi/Akalasi Filename: Oversikt.html ChapterId: 959 SectionId: ChapterGroupId: 37532