Esofagus > Dysfagi

Akalasi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Esofagus/Dysfagi/Akalasi Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 959 SectionId: ChapterGroupId: 37532