Esofagus > Dysfagi

Eosinofil esofagit

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Det saknas tydliga evidensbaserade behandlingsriktlinjer och val av behandlingsmetod baseras därför till stor del på klinisk erfarenhet.

  • Födoämneseliminering - Utred allergier som utlösande faktor
  • Nasonex (spray) - Antiinflammtorisk spray som vanligen ges vid nasala polyper.
  • Kortison - Kan ges lokalt (spray) eller systemiskt. Besvären brukar återkomma när behandlingen avslutas. Purinanaloger används vid behov av långvarig kortisonbehandling.
  • Antileukotriener - Lovande och ger ibland väldigt bra effekt

Vårdnivå

  • ÖNH

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Esofagus/Dysfagi/Eosinofil_esofagit Filename: Behandling.html ChapterId: 1414 SectionId: ChapterGroupId: 37532