Esofagus > Dysfagi

Gastroesofageal Refluxsjukdom (GERD)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

 • [Följande patienter kan behandlas konservativt utan vidare utredning:
  • Lindriga symptom och
  • Avsaknad av alarmsymptom (blod i uppstötning eller avföring) och
  • < 45 år]
 • För övriga patienter görs utvidgad utredning med gastroskopi → Behandla fynd

Konservativ behandling. Börja överst och gå nedåt vid behov:

 1. [Sluta röka, minska alkohol, undvik fet mat på kvällen, minska övervikt]
 2. Antacida (läkemedel som binder/neutraliserar saltsyra i magsäcken)
 3. PPI vb
 4. PPI 4 veckors behandling
 5. Långtids PPI

Operation

 • Laparoskopisk fundoplikation kan övervägas i sällsynta fall t.ex till patienter som trots medicinering med PPI har så kraftiga refluxbesvär att det orsakar aspirationsproblem

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Esofagus/Dysfagi/Gastroesofageal_Refluxsjukdom__GERD_ Filename: Behandling.html ChapterId: 960 SectionId: ChapterGroupId: 37532