Esofagus > Dysfagi

Gastroesofageal Refluxsjukdom (GERD)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Diagnosen ställs oftast utifrån anamnes (se symptom)
  • [Diagnostisk behandlingsepisod med PPI - Kan prova att behandla med PPI i 2-4 veckor. Om symptomen minskar drastiskt är de sannolikt orsakade av refluxproblematik.]

Vidare utredning vid atypiska symptom

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Esofagus/Dysfagi/Gastroesofageal_Refluxsjukdom__GERD_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 960 SectionId: ChapterGroupId: 37532