Esofagus > Dysfagi

Gastroesofageal Refluxsjukdom (GERD)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Risken för komplikationer vid GERD verkar inte öka med tiden, om de uppstår så uppkommer de relativt tidigt i förloppet

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Esofagus/Dysfagi/Gastroesofageal_Refluxsjukdom__GERD_ Filename: Komplikationer.html ChapterId: 960 SectionId: ChapterGroupId: 37532