Esofagus > Esofaguscancer

Esofaguscancer

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Kurativt syftande behandling

Vid tidig cancer görs endoskopisk tumörresektion, därefter histologisk bedömning. Om tumören invaderat submukosan, inga fjärrmetastaser föreligger och patienten är ung behandlas esofagus i kurativt syfte

  • Oftast inledande neoadjuvant behandling med cytostatika och strålning (radiokemoterapi)
  • Intraabdominell och intrathorakal esofagusresektion (ersätts med magsäck) samt resektion av regionala lymfkörtelstation med kringliggande fett och vävnad

Palliativ behandling

  • [Indikation: Patienter som inte har tillräckligt gott AT för att klara operationer eller patienter med fjärmetastaser ]
  • [Esofagusstent - För att återställa sväljningsfunktion (finns fler sätt)
  • Lokal strålbehandling (brakyterapi)]

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Esofagus/Esofaguscancer/Esofaguscancer Filename: Behandling.html ChapterId: 955 SectionId: ChapterGroupId: 37536