Huvud/Hals trauma > Ansiktsfrakturer och käkluxation

Ansiktsfrakturer och käkluxation

Mellanansiktsfrakturer

Mandibelfraktur

Epidemiologi

 • Vanlig för att vara ansiktsfraktur

Etiologi

 • Trauma mot underkäken

Diagnostik

 • [Fråga om bettet passar
 • Undersök förekomst av direkt och indirekt ömhet, patologisk rörlighet, hak i mandibeln och gapförmåga. Deviation vid gapning tyder på collum mandibulaefraktur
 • Undersök tänderna och slemhinnan i munnen - Glesa tänder och rift i tandköttet talar för mandibelfraktur
 • Hematom under tungan
 • Undersök känsel på haka och underläpp, kan påverkas vid skada på n. alveolaris inferior]

Handläggning

 • Bilaterala frakturer → Hot mot luftvägar → Behandlas akut
 • Opereras av käkkirurger
 • Antibiotika p.g.a. stor risk för infektion

Komplikationer

 • Luftvägsobstruktion

Zygomatikomaxillära frakturer

Orbitabottenfraktur (blow-out fraktur)

Käkluxation

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Huvud_Hals_trauma/Ansiktsfrakturer_och_kakluxation/Ansiktsfrakturer_och_kakluxation Filename: Mandibelfraktur.html ChapterId: 1547 SectionId: ChapterGroupId: 37540