Huvud/Hals trauma > Ansiktsfrakturer och käkluxation

Näsfraktur

Översikt

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Septumhematom

Definitioner

  • Blödning mellan septums blad

Etiologi

  • [Komplikation till nästrauma - Obehandlat kan septumhematom leda till septumabscess och destruktion av septumbrosket → Sadelnäsa]

Diagnostik

  • [Tillståndet kännetecknas av nästäppa och ömhet av näsan. Septum är förtjockat och känns mjukt då det palperas med en bomullsarmerad träpinne.]

Behandling

  1. [Bedöva med lidokainhydroklorid-nafazolin, Xylocain®-spray och injektion av Xylocain® adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrog/ml.
  2. Punktera med grov nål (= uppdragningsspets) och aspirera - Om utbytet är blodigt bör hematomet evakueras snarast → Lägg bilaterala Terracortril®-tamponader och remittera patienten akut till närmaste ÖNH-klinik]

Komplikationer

  • [Septumabscess - Om ett septumhematom inte dräneras kan en septumabscess bildas. Tillståndet bör misstänkas vid feber och/eller förhöjda infektionsparametrar (SR,CRP). Septumabscesser dräneras och behandlas med antibiotika i.v (bedöva först med lidokain, Xylocain med adrenalin). Efter en septumabscess utförs i regel en poliklinisk septumrekonstruktion.]
  • Sadelnäsa - Innebär en kraftig sänkning av näsryggen som orsakats av nedsmältning av septumbrosket. Uppstår oftast till följd av trauma mot näsryggen med efterföljande septumhematom. ​​​​​​​

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Huvud_Hals_trauma/Ansiktsfrakturer_och_kakluxation/Nasfraktur Filename: Septumhematom.html ChapterId: 1546 SectionId: ChapterGroupId: 37540