Huvud/halstumörer > Huvud-halscancer

Huvud-halscancer

Definitioner

Epidemiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Behandling

Uppföljning

Prognos

  • Prognosen varierar beroende på tumörlokalisation och tumörutbredning
    • T1 larynxcancer har 95% chans till bot
    • Hypofarynxcancer < 30% chans till bot

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Huvud_halstumorer/Huvud-halscancer_/Huvud-halscancer Filename: Prognos.html ChapterId: 1431 SectionId: ChapterGroupId: 37543