Huvud/halstumörer > Huvud-halscancer

Huvud-halscancer

Definitioner

Epidemiologi

Riskfaktorer

  • [Rökning och alkohol - Viktigaste riskfaktorerna]
  • HPV-virus kan öka risk för orofaryngeal cancer, särskilt tonsillcancer
  • Epstein-Barr virus ökar risken för nasofarynxcancer
Rökning + alkohol har synergistisk riskeffekt!

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Behandling

Uppföljning

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Huvud_halstumorer/Huvud-halscancer_/Huvud-halscancer Filename: Riskfaktorer.html ChapterId: 1431 SectionId: ChapterGroupId: 37543