Huvud/halstumörer > Huvud-halscancer

Huvud-halscancer

Definitioner

Epidemiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Tumörform Symptom
Orala tumörer
 • Smärtor
 • Ätsvårigheter/viktnedgång
Farangeala tumörer
 • Smärtor
 • Svullnadskänsla i halsen
 • Ätsvårigheter/viktnedgång
 • Knuta på halsen
 • Ensidigt tonsillsymptom → Tonsillcancer?
 • [Ensidig nästäppa och och/eller långdraget lock för örat alt långdragen sekretorisk mediaotit → Epifarynxcancer]
Larynx
 • Heshet – Recurrenspares/stämbandscancer
 • Smärtor
 • Obehag i svalget
Läpp
 • Sår på underläpp som inte läker
 • Smärtor
Spottkörtlar
 • Knuta på halsen
 • Nedsatt nervfunktion – facialis: parotiscancer?
Näsa/bihålor
Tyroideacancer

Viktiga symptom att uppmärksamma

 • [Heshet - Vanligaste orsaken till att patienter med larynxcancer söker sjukvård
 • Dysfagi - Svårtolkat symptom hos en öppenvårdspatient. Både doctors delay och patients delay gör att tiden till tumördiagnos ofta är lång.
 • Ensidig långdragen näs-täppa → Näshålecancer, bihålecancer
 • Ensidigt långdraget lock för örat och/eller långdragen ensidig sekretorisk mediaotit → Epifarynxcancer
 • [Nytilkommen hård knuta på halsen eller andra närliggande lokaler → Risk för metastas eller tyroideacancer men kan även vara benign åkomma eller tecken på annan sjukdom → Utredning:
  • ÖNH-remiss om knölen uppkommit utan samband med infektion, om kvarstående lymfadenit > 2 cm trots avklingad infektion eller om fynd som talar för halscysta.
  • Remiss till hematolog om cytologi visar misstänkt lymfom
  • Remiss till infektionsklinik om granulom eller kraftig infektion
  • Remiss till reumatolog om misstanke att knutan har samband med inflammatorisk led- eller systemsjukdom]]
Heshet > 3 veckor bör utredas av ÖNH-specialist

Stadieindelning

Diagnostik

Behandling

Uppföljning

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Huvud_halstumorer/Huvud-halscancer_/Huvud-halscancer Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1431 SectionId: ChapterGroupId: 37543