Larynx > Akuta tillstånd

Anafylaxi

Översikt

Definitioner

Etiologi

  • Oftast en IgE-medierad reaktion mot t.ex. födoämne (t.ex. nötter eller skaldjur), bi- och getingstick eller läkemedel (beta-laktamantibiotika, ovanligt men viktigt att uppmärksamma).
  • Andra patofysiologiska orsaker till anafylaxi är direkt histaminfrisättning (t.ex. vid röntgenkontrast) och reaktion mot immunkomplex.

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Larynx/Akuta_tillstand/Anafylaxi Filename: Etiologi.html ChapterId: 1331 SectionId: ChapterGroupId: 37525