Larynx > Akuta tillstånd

Anafylaxi

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

 • Symptom uppträder oftast inom några minuter upp till någon timme efter exponering mot utlösande ämne
 • Svåra symptom kan återkomma, en s.k. bifasisk reaktion, vanligen inom 4-8 timmar, men i sällsynta fall upp till ett dygn senare. En bifasisk reaktion ses i 20 % av all anafylaxi.
Diagnos Hud Ögon och näsa Mun och magtarm Luftvägar Hjärta-kärl Allmänna symtom
Överkänslighets/
allergireaktion.
Ej anafylaxi
Klåda
Flush
Urtikaria Angioödem
Konjunktivit med klåda och rodnad
Rinit med klåda,
nästäppa rinnsnuva nysningar
Munklåda, läppsvullnad
Svullnadskänsla i mun och svalg
Illamående, lindrig buksmärta, enstaka kräkning
Trötthet
Anafylaxi
grad 1
Som ovan Som ovan Ökande buksmärta
Diarré
Upprepade kräkningar
Heshet
Lindrig
bronkobstruktion
Takykardi Uttalad trötthet
Rastlöshet, oro
Anafylaxi
grad 2
Som ovan Som ovan Som ovan Skällhosta,
sväljningsbesvär
Medelsvår
bronkobstruktion

Som ovan Svimningskänsla
Katastrofkänsla
Anafylaxi
grad 3
Som ovan Som ovan Urin- och feces-avgång Hypoxi, cyanos
Svår bronkobstruktion
Andningsstopp
Hypotoni
Bradykardi
Arytmi
Hjärtstopp

Förvirring
Medvetslöshet
Anafylaxigrad utgår från det organsystem som är mest påverkat

Sjukdomsförlopp

 1. [Initialstadiet
  • Klåda i handflator och fotsulor
  • Klåda i svalget med hosta
  • Stramhetskänsla i hårbotten
  • Tryck över bröstet, obehagskänsla
 2. Progresstadiet
 3. Chockstadiet - Anafylaktisk chock (distributiv chock)
  • Medvetandeförlust
  • Hypotoni
  • Cirkulationskollaps

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Larynx/Akuta_tillstand/Anafylaxi Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1331 SectionId: ChapterGroupId: 37525