Larynx > Akuta tillstånd

Epiglottit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Handläggning

  • [Ambulanstransport till sjukhus med medföljande läkare. Sköts på IVA. Lämna aldrig en patient med epiglottit obevakad, andningstopp kan uppstå snabbt → Förbered för intubering]
  • Syrgas och vätska
  • Vid behov - Intubation, trakeotomi, koniotomi. Ofta väldigt svårt att intubera en patient med epiglottit.
Lämna aldrig patient med akut epiglottit utan övervakning. Förbered för intubering!

Läkemedel (administreras utan fördröjning)

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Larynx/Akuta_tillstand/Epiglottit Filename: Behandling.html ChapterId: 1347 SectionId: ChapterGroupId: 37525