Larynx > Akuta tillstånd

Epiglottit

Översikt

Epiglottit är en sjukdom som ses alltmer sällan i Sverige då den vanligaste patogenen har varit H. influenzae. Sedan vaccin mot HiB infördes har därför incidensen minskat. Sjukdomen har ofta ett hastigt förlopp där debutsymptomen kan utgöras av halsont och feber. Symptomen kan därefter tillta med svårigheter att svälja saliven på grund av svullen epiglottis. Vid sjukdomsfall bör förberedas för eventuellt behov av intubation då svullnaden kan hota den fria luftvägen. Behandlingen utgörs av ampicillin samt högdos kortison.

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Larynx/Akuta_tillstand/Epiglottit Filename: Oversikt.html ChapterId: 1347 SectionId: ChapterGroupId: 37525