Larynx > Akuta tillstånd

Epiglottit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • [Sväljsvårigheter som leder till dregling. Förvärras i liggande.
  • Svalgsmärta
  • Andningsstörning – Stridor
  • Hög feber
  • Påverkat AT
  • Cyanos
  • Andningsdyspné]

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Larynx/Akuta_tillstand/Epiglottit Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1347 SectionId: ChapterGroupId: 37525