Larynx > Akuta tillstånd

Främmande kropp i andningsvägarna

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

 • Vid total obstruktion:
  1. Titta in i munnen, plocka ut eventuella synliga föremål men var försiktig så att inte föremålet istället trycks längre ned i luftvägarna
  2. Ryggdunk och Heimlich manöver ( se film). Heimlich på barn och spädbarn ( se film)
  3. Koniotomi vid hinder ovanför stämbanden annars intubering vilket kan trycka den främmande kroppen i distal riktning
  4. Stel bronkoskopi där den främmande kroppen avlägsnas med tång
 • Endoskopisk extraktion:
  1. Batterier ska avlägsnas snarast
  2. Vassa föremål inom 8 timmar
  3. Tabletter, mynt eller kött utan ben inom 24 timmar
 • Bronkotomi som sista utväg
 • Antibiotika vid risk för infektion
Syrgas och eventuellt kortison vid behov

Vårdnivå

 • Akutmottagning
 • ÖNH

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Larynx/Akuta_tillstand/Frammande_kropp_i_andningsvagarna Filename: Behandling.html ChapterId: 1404 SectionId: ChapterGroupId: 37525