Mun & svalg > Akuta tillstånd i mun & svalg

Faryngit

Översikt

Faryngit är vanligen ett led i en generell övre luftvägsinfektion med hosta, snuva, heshet och ont i halsen. Det föreligger en generell rodnad av slemhinnan i svalget. Ibland ses en smetig beläggning på bakre svalgväggen. Då och då föreligger en svullnad och även beläggning på de så kallade sidosträngarna, ”sidosträngsfaryngit”. Ibland, särskilt i långdragna fall, uppträder droppformade granulationer på bakre svalgväggen. Patienter som tittat i sin egen hals beskriver ofta dessa som blåsor. Det är vanligt att bakre svalgväggen är rodnad, särskilt hos tobaksmissbrukare. Detta ger inte några besvär och ska heller inte föranleda någon behandling.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Mun_och_svalg/Akuta_tillstand_i_mun_och_svalg/Faryngit Filename: Oversikt.html ChapterId: 788 SectionId: ChapterGroupId: 36902