Mun & svalg > Akuta tillstånd i mun & svalg

Oral candidos (torsk)

Översikt

Candida albicans finns troligen nästan alltid som en del av normalfloran i munhålan. Sjukdom kan emellertid uppstå hos nedgångna patienter, diabetiker och dem med nedsatt immunförsvar, exempelvis HIV-patienter, eller efter långvarigt antibiotikabruk, kortisonbehandling eller strålbehandling. Symtomen är dysfagi, ont i munnen och ibland smärta vid sväljning. Munslemhinnan är rodnad, svullen och täckt med vita, glansiga membraner vilka låter sig skrapas bort. Glöm inte att titta under eventuella proteser! Under membranerna finns en rodnad, sårig yta. Diagnosen kan verifieras genom odling. Det är viktigt att tänka på att en frisk individ inte utvecklar oral candidos och att bakomliggande sjukdom bör utredas. Behandla med mycostatin. Behandla även underliggande sjukdom.

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Mun_och_svalg/Akuta_tillstand_i_mun_och_svalg/Oral_candidos__torsk_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 1401 SectionId: ChapterGroupId: 36902