Mun & svalg > Akuta tillstånd i mun & svalg

Oral candidos (torsk)

Översikt

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

  • [Vita prickar och plack som man kan skrapa av. Slemhinnan under är rodnad och lättblödande
  • Alternativt intensivt rodnad slemhinna och sveda, ofta under tandprotes
  • Dysfagi
  • Smärta vid sväljning]

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Mun_och_svalg/Akuta_tillstand_i_mun_och_svalg/Oral_candidos__torsk_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1401 SectionId: ChapterGroupId: 36902