Otologi > Tillstånd i mellanöra

Akut mediaotit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

  • Åter för hörselkontroll och inspektion om upplevd hörselnedsättning eller fortsatta symptom efter ett par månader.
  • [Alla barn < 4 år med bilateral mediaotit ska kallas för återkontroll efter ca 3 månader. Uppföljningen är viktig för att kunna upptäcka och behandla eventuell hörselnedsättning (barn kan inte själva identifiera en hörselnedsättning).
    • Vid återbesök kontrolleras trumhinnans utseende och rörlighet (siegling, tympanometri) och hörsel (audiogram).]
  • Om återkommande akuta mediaotiter (>3 otiter på 6 månader) bör patienten följas upp.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_mellanora/Akut_mediaotit Filename: Uppfoljning.html ChapterId: 1360 SectionId: ChapterGroupId: 36882