Otologi > Tillstånd i mellanöra

Hematotympanon

Definitioner

Etiologi

Behandling

  • Undvik i möjligaste mån att peta eller suga i örat, och använd i så fall sterila instrument. Patienten ska undvika vatten i örat
  • Sluten hematotympanon - Följ kliniskt
  • Öppen hematotympanon - Lägg ett sterilt förband och ge penicillin V som profylax mot meningit
Dessa patienter är alltid sjukhusfall (se även → skallbasfraktur).

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_mellanora/Hematotympanon Filename: Behandling.html ChapterId: 7167 SectionId: ChapterGroupId: 36882