Otologi > Tillstånd i mellanöra

Kolesteatom

Översikt

Kolesteatom är ett potentiellt farligt, tyvärr inte alltför sällsynt tillstånd som ses hos såväl barn som vuxna. Sjukdomen utmärks av sitt långsamma förlopp och sin symtomfattigdom. Kanske föreligger en måttlig hörselnedsättning, kanske en tyst flytning. Även vid inspektion av trumhinnan är fynden ofta diskreta. Det trumhinnefynd som framför allt ska föra tanken till denna sjukdom är vax/förändringar i pars flaccida. Utan behandling kan sjukdomen leda till omfattande, slutligen livshotande destruktioner i temporalbenet. Vid misstanke om kolesteatom ska patienten remitteras till ÖNH-specialist.

Orsak, symptom och behandling (2:42 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_mellanora/Kolesteatom Filename: Oversikt.html ChapterId: 1363 SectionId: ChapterGroupId: 36882