Otologi > Tillstånd i mellanöra

Kronisk otit

Översikt

Definitioner

Symptom och kliniska fynd

  • Hörselnedsättning (ledningstyp, ev. kombinerad med sensorineural)
  • Illaluktande sekretion – Ständig eller intermittent
  • Badöra - Känslig för vatten
  • Rotatorisk yrsel och illamående – Larmsymptom på båggångsfistel. Utred med fistelprov!
  • Värk – Larmsymptom som kan tyda på meningit eller hjärnabscess
Rotatorisk yrsel och värk är larmsymptom som skall utredas vidare

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_mellanora/Kronisk_otit Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1362 SectionId: ChapterGroupId: 36882