Otologi > Tillstånd i mellanöra

Labyrintit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • [Inläggning – vid akuta förlopp kan snabb handläggning förhindra komplikationer med restsymtom (t.ex. balansproblem och hörselnedsättning).
  • Paracentes av trumhinna – vid paracentes sticker man ett hål in till en hålighet med syftet att tömma håligheten på vätska eller var.
  • Antibiotika - Initialt ges bredspektrumantibiotika (t.ex. cefotaxim i.v.). Anpassa därefter preparat efter odlingssvar.]

Vårdnivå

  • Akut remiss till ÖNH och inläggning.

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_mellanora/Labyrintit Filename: Behandling.html ChapterId: 1412 SectionId: ChapterGroupId: 36882