Otologi > Tillstånd i mellanöra

Otoskleros

Epidemiologi

  • Incidens: ca 1 % av befolkningen drabbas.
  • Dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män. Eventuellt kan det finnas en koppling till östrogen.
Vanligaste orsaken till progredierande ledningshinder hos vuxna

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_mellanora/Otoskleros Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1428 SectionId: ChapterGroupId: 36882