Otologi > Tillstånd i mellanöra

Otoskleros

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Progredierande konduktiv hörselnedsättning 
  • 80% har bilateral hörselnedsättning
  • Tinnitus hos ca 80%
  • Symptomdebut vanligt i 20-30 årsåldern

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_mellanora/Otoskleros Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1428 SectionId: ChapterGroupId: 36882