Otologi > Tillstånd i mellanöra

Sekretorisk mediaotit (otosalpingit)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Anamnes - Fråga förälder om hörselrelaterade symptom (barnet vill ha hög volym på TV:n, säger ofta "VA" osv.)
  • [Tympanometri som visar försämrad rörlighet
  • Otoskopi/mikroskopi som visar indragen trumhinna som vanligen är grå-rosa i färgen
    (tydlig processus brevis) och vätskenivå (vätska kan ses som ett gult skimmer, ibland i nivåer, bakom trumhinnan)]
  • Webers test lateraliseras mot den sjuka sidan
  • Hos vuxna ska nasofarynx undersökas för uteslutande av nasofarynxcancer
Uteslut nasofarynxcancer hos vuxna med SOM

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_mellanora/Sekretorisk_mediaotit__otosalpingit_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1361 SectionId: ChapterGroupId: 36882