Otologi > Tillstånd i mellanöra

Sekretorisk mediaotit (otosalpingit)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • Långdragen otosalpingit kan ge irreversibel hörselpåverkan
  • Tympanoskleros - Trumhinna med kalkinlagringar. Kan även ses hos barn som haft plaströrsbehandling och hos äldre personer

Långdragen sekretorisk mediaotit /kronisk otosalpingit

  • [Drabbar framförallt mindre barn. Tillståndet utmärks av sin symtomfattigdom. Det enda symtomet är ofta en måttlig hörselnedsättning som ibland upptäcks först vid fyraårskontrollen. Trumhinnan, som oftast är normalställd eller lätt indragen, har nedsatt rörlighet, mattgrå (grå-rosa) färg och kärl som förlöper radiellt. Behandlas med valsalva, vilket de flesta mindre barn dock inte klarar av. Otovent®-ballong kan prövas. Näsdroppar vid förkylning. Politzerblåsning kan övervägas. Kontrollen som bör omfatta hörselbedömning/ -mätning utförs efter 3 månader. Om besvären kvarstår efter drygt ett halvt år övervägs inläggning av så kallade plaströr (mellanöredränage).]

Malign otosalpingit

  • ”Det atelektatiska örat” är ett ganska ovanligt tillstånd. Trumhinnan är tunn och extremt indragen. Hörselbenen avtecknar sig tydligt genom trumhinnan som ligger ”smetad” mot dessa och mot bakomliggande strukturer. Alla patienter med detta tillstånd ska skötas av ÖNH-läkare. Om patienten inte kan göra Valsalva bör plaströrsbehandling övervägas.

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_mellanora/Sekretorisk_mediaotit__otosalpingit_ Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1361 SectionId: ChapterGroupId: 36882