Otologi > Tillstånd i ytteröra

Perikondrit

Definitioner

Etiologi

  • Pseudomonas är vanligaste agens
  • Vanliga orsaker till infektionen
    • Trauma
    • Operativa ingrepp (t.ex. piercing)
    • Svår extern otit
    • Förfrysning
Oftast pseudomanasinfektion

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_ytterora/Perikondrit Filename: Etiologi.html ChapterId: 1364 SectionId: ChapterGroupId: 36881