Otologi > Tillstånd i ytteröra

Perikondrit

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Rodnad, svullnad och ömhet på ytterörats broskdelar - Örsnibben är ej påverkad
  • Feber

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_ytterora/Perikondrit Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1364 SectionId: ChapterGroupId: 36881