Otologi > Tillstånd i ytteröra

Vaxpropp

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Om det inte finns någon misstanke om skada på trumhinnan

  • [Spola ut vaxet med kroppsvarmt kranvatten.
  • Om du misslyckas och ej fått ut vaxet efter 3–4 försök: Ge patienten vaxlösande örondroppar (t.ex Revaxör eller Terracortril®) samt ett återbesök efter ett par dagar. Vaxet kommer då att vara upplöst och betydligt lättare att spola eller suga ut.
  • Öronspolning får inte utföras på patienter med tidigare känd trumhinne-/mellanöresjukdom. Avbryt spolningen vid smärta.]

Om du misstänker skada på trumhinnan

  • Sug/plocka ut m.h.a. mikroskop
Öronspolning får inte utföras på patienter med tidigare känd trumhinne-/mellanöresjukdom. Avbryt spolningen vid smärta!

Indikationer för remiss till ÖNH

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_ytterora/Vaxpropp Filename: Behandling.html ChapterId: 1424 SectionId: ChapterGroupId: 36881