Otologi > Tillstånd i ytteröra

Vaxpropp

Översikt

Den typiska vaxproppen ger upphov till lockkänsla och varierande grader av hörselnedsättning. Hörselnedsättningen kan debutera hastigt och verka mycket oroande för patienten som inte vet att hon/han har en ”banal” åkomma. Ganska ofta föreligger samtidigt en extern otit. Om det inte finns någon misstanke om skada på trumhinnan behandlas vaxproppen genom att man spolar ut vaxet med kroppsvarmt kranvatten. Om spolningen misslyckas och man ej fått ut vaxet efter 3–4 försök, ges patienten istället vaxlösande örondroppar samt ett återbesök efter ett par dagar. Vaxet kommer då att vara upplöst och betydligt lättare att spola eller suga ut.

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_ytterora/Vaxpropp Filename: Oversikt.html ChapterId: 1424 SectionId: ChapterGroupId: 36881