Otoneurologi > Övriga yrseltillstånd

Cerebellär infarkt

Översikt

Etiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • [Övervakas noggrant och kan gärna undersökas med MR med diffusionviktade bilder, eller DT hjärna ett till två dygn efter symtomdebut.]
  • Eventuell kirurgisk dekomprimering eller likvordränage.
Ska handläggas akut!

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otoneurologi/Ovriga_yrseltillstand/Cerebellar_infarkt Filename: Behandling.html ChapterId: 1409 SectionId: ChapterGroupId: 36890