Otoneurologi > Övriga yrseltillstånd

Cerebellär infarkt

Översikt

Etiologi

Symtom och kliniska fynd

 • [Akut yrsel (ofta snabbare insättning än vestibularisneurit)
 • Balansstörning
 • Illamående
 • Horisontell spontannystagmus (kan byta håll vid olika blickriktning)
 • Falltendens – kan vara i samma riktning som nystagmus, dvs. åt den skadade sidan (skiljer sig mot vestibularisneurit)
 • Yrseln är ej kopplad till lägesförändringar och är ej uttröttbar.]
 • Andra neurologiska fynd (ej obligat!!) t.ex.:
  • Ipsilateral hemiataxi
  • Dubbelseende och/eller dimsyn
  • Parestesier
  • Dysartri.
Ofta snabbt insättande symtom! I tidigt skede kan neurologiska statusfynd vara diskreta vilket gör att diagnosen kan vara lurig!

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otoneurologi/Ovriga_yrseltillstand/Cerebellar_infarkt Filename: Symtom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1409 SectionId: ChapterGroupId: 36890